Tillfället skapar entreprenören
För Team Unify handlar företagandet om mervärdesskapande, inte bara ekonomiskt utan lika mycket för det omgivande samhället och invånarna i Märsta. Därför arbetar man flexibelt med att hitta lösningar för de behov som dyker upp, vilket hittills givit uppdrag inom eventskapande, profilkläder och byggbranschen.
Under en bibelkurs upptäckte Alexander Engström att det bland kurskamraterna fanns en stark entreprenörsanda och vilja att missionera även andra saker än ”böckernas bok”. Han samlade dessa starka viljor och driver sedan årets början Team Unify, ett företag med siktet inställt på att samordna evenemang och skapa lyckade fester, företagskickoffs och teambuilding-aktiviteter. Team Unify har även ett eget textiltryckeri där profilkläder trycks och designas åt kunder. Beroende på uppdrag skiftar antalet medarbetare, sammanlagt är åtta personer involverade i Team Unifys olika verksamheter.
– Egentligen handlar det om åtta egna företagare som samarbetar och har olika uppgifter i Team Unify. De är timanställda hos oss och anlitas ibland alla samtidigt, ibland i mindre sammansättningar beroende på hur stort arrangemanget eller projektet är, berättar Alexander.

Team Unify brinner för att skapa tillfällen för människor i Märsta att träffas kring roliga och spännande aktiviteter, om det så är kringarrangemang vid jubileumsdagar, företagsevents eller arrangemang ute i samhället.
– Vår styrka är att vi känner starkt för människorna i Märsta och vill bidra till samhället och folket genom att vara en aktiv del i skapandet av en gemenskap, säger Alexander. De flesta av oss är aktiva inom frikyrkan, därifrån har vi med oss en grundläggande tanke om människovärde, men det avgörande är våra personliga drivkrafter att både kunna bidra till ett positivt lokalt samarbete och samtidigt kunna leva på det.

Sammansättningen av teamet som idag utgör Team Unify kom först. Därefter drog man tillsammans upp riktlinjerna för verksamhetsområdena.
– Vi började med att inventera vilka kunskaper och intressen som fanns bland oss som ville dra igång företaget, berättar Alexander. Några av oss var snickare och i byggbranschen kände vi att det fanns ett behov av seriösa och strukturerade yrkeskunniga människor. Vår idé är att de som använder sig av våra tjänster ska veta och märka att de kan lita på oss, att vi kommer i tid, fullföljer våra avtal och gör det på ett tillfredsställande sätt.
I Team Unify arbetar man i en öppen anda där alla får komma till tals, vilket gör att företagets verksamhetsområden till stor del styrs av vilka behov och idéer som uppkommer i teamet.
- Vi letar alltid efter nya spännande projekt och försöker att vara öppna för innovativa idéer och förslag. Vårt mål är att bygga upp ett antal självgående verksamheter där vi kan dra nytta av varandras kompetenser och kunskap. Det är så vi fungerar, både som människor och företag, vi utgår inte från en begränsande ram utan från de möjligheter vi ser, säger Alexander avslutningsvis.

Team Unify

Bransch:
Bygg / Event/Konferens / Tryckeri

Telefon: 0735-44 42 99


Email:
alexander@teamunify.se

Hemsida:
www.teamunify.se

Adress:
Team Unify
Söderbyvägen 2 C
19560 Arlanda stad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN